Kuyu Logları Tekniğiyle Yeraltının Keşfi
Eylül 2002  / 515 Syf.
Fiyatı: 35 TL
PEKLINE ENERJİ Ltd.
Yalcin Pekiner@pekline.com
90 532 162 93 47
 

KITAP HAKKINDA

Petrol, doğalgaz, su, sıcak su ve maden arama, köprü ve baraj yapımı, çevre koruma, zemin etüdü, depremsellik araştırma ve jeolojik bilgi toplama veya hangi sebeple açılmış olursa olsun, bir kuyudan bilgi toplamanın ve bu bilgileri saklayabilmenin en önemli yollarından biri kuyu loglarıdır. Açılan kuyunun geçtiği formasyonların özelliklerinin sürekli ve doğal koşullarda kaydı kuyu loglarıyla yapılır.

Bu kayıtlar, yeraltının değerlendirilerek yeraltı zenginliklerinin ortaya çıkarılmasını ve ilerideki kuşaklara yeraltıyla ilgili bilgi aktarmayı sağlar. Ülkemizin sık sık deprem felaketi yaşaması, yeraltının çok iyi değerlendirilmesi gereğini de ortaya koymuştur. Kitaptaki metodlar bu amaca yönelik kullanıldığında yer altının her yönden araştırılmasını da sağlamaktadır. Doğalgaz ve petrolün nasıl bulunduğunu öğrenmek isteyen ve bu konuyla ilgili eğitim alanlar için hazırlanmış olan bu kitapla yeraltını keşfedeceksiniz. (Bu kitap, Tübitak tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik Dergisi'nin Kasım 2002 sayısında 'Yayın Dünyası' bölümünde okuyucularına tanıtılmıştır.)

Konu Başlıkları
Kuyu Değerlendirme
Yerüstü ve Yeraltında Ortam
Rezistivite Logları
Radyoaktif Gözeneklilik Ölçümü
Akustik Loglar
Doğal Olguların Ölçülmesi
Kuyu Çapının Ölçülmesi
Tabaka ve Eğim Yönünün Bulunması
Tatlı Su Formasyonlarda Doygunluk
Kuyu Görüntüleme
Log Yorumu
Yer Mekaniği